Menneken 14, 9968 Bassevelde
Maak een afspraak
Terug naar overzicht

Taalstoornissen

Taalontwikkelingsstoornissen, primair of secundair

De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon (de verschillende stadia van de taalontwikkeling). Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. Logopedisten spreken dan over een primaire taalontwikkelingsstoornis. De stoornis treft zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik.

Soms vertoont het kind ook kenmerken van hyperkinetisch gedrag en stoornissen in de aandacht en de concentratie. Als de taal zich niet normaal ontwikkelt ten gevolge een verstandelijke handicap, een gehoorstoornis of een psychische stoornis, dan spreken we van een secundaire taalontwikkelingsstoornis (VVL, 2021).

Gevolgde bijscholingen Faye Hollebosch

  • Taalstoornis/dysfatische ontwikkeling bij kinderen. Differentiaaldiagnostiek en behandelingprincipes (Sig, 2012)
  • Nieuwe talen leren met bijkomende uitdagingen zoals dyslexie en TOS (Sig, 2021)
  • Aan de slag met mindset : Hoe kan je groeidenken bij kinderen stimuleren? (Sig, 2021)

Dysfasie

Er is sprake van dysfasie wanneer er ernstige expressieve en/of receptieve taalstoornissen zijn, die hardnekkig blijven voortduren na de vijfde verjaardag en die ernstig interfereren met de sociale communicatie en /of dagelijkse activiteiten die mondelinge taal vereisen. De taalstoornis is niet het gevolg van een persuasieve ontwikkelingsstoornis, een gehoorstoornis (> 40 dB beste oor), of een intelligentiestoornis (IQ of OQ < 85) (VVL, 2021).

Gevolgde bijscholingen Faye Hollebosch

  • Taalstoornis/dysfatische ontwikkeling bij kinderen. Differentiaaldiagnostiek en behandelingprincipes (Sig, 2012)