Menneken 14, 9968 Bassevelde
Maak een afspraak
Terug naar overzicht

Leerstoornissen

Leerstoornissen vinden hun oorsprong in tekorten in het taalvermogen van het kind. Dit is de reden waarom ze terecht tot het werkveld van de logopedist behoren. Het kind heeft problemen met het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal (spellen). Maar ook het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen) verloopt moeilijk.

Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van lezen en/of spellen op woordniveau.

Gevolgde bijscholingen Faye Hollebosch

 • Spelling succesvol remediëren met ‘Als spelling een kwelling is’ (Sig, 2010)
 • Frans in un, deux, trois - kant-en-klaar oefenprogramma voor kinderen en jongeren met dyslexie (Sig, 2021)
 • Dyslexiesoftware in de praktijk: en nu? (Sig, 2021)
 • Nieuwe talen leren met bijkomende uitdagingen zoals dyslexie en TOS (Sig, 2021)
 • Aan de slag met mindset : Hoe kan je groeidenken bij kinderen stimuleren? (Sig, 2021)

Gevolgde bijscholingen Iris De Baerdemaeker

 • Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend rekenen en meetkunde (Sig, 2016)
 • Praktische cursus Technisch lezen (KWEC, 2019)
 • Begeleiding en behandeling van problemen in aandacht, geheugen en executieve functies bij kinderen en jongeren (Sig, 2018)

Dyscalculie

Bij rekenstoornissen is er sprake van moeilijkheden bij specifieke rekenvaardigheden. Dyscalculie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken- en wiskundevaardigheden.

Gevolgde bijscholingen Faye Hollebosch

 • Kommagetallen en metend rekenen ... niet voor rekenzwakke kinderen? (Sig, 2011)
 • Breuken zetten de rekenwereld op z'n kop (Sig, 2011)
 • Aan de slag met mindset : Hoe kan je groeidenken bij kinderen stimuleren? (Sig, 2021)

Gevolgde bijscholingen Iris De Baerdemaeker

 • Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 1000 (Sig, 2021)
 • Begeleiding en behandeling van problemen in aandacht, geheugen en executieve functies bij kinderen en jongeren (Sig, 2018)